Ochrana osobných údajov

Dňa 25.05.2018 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré vo všetkých krajinách Európskej únie zaviedlo nové jednotné pravidlá, týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

S uvedeným Nariadením vstúpil do platnosti aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upresňuje jednotlivé články Nariadenia na pomery Slovenskej republiky

Prevádzkovateľ týmto informuje obchodných partnerov a všetky dotknuté osoby, že spracúva ich osobné údaje v súlade s uvedenou legislatívou v informačných systémoch, ktoré tvoria prílohu tejto informácie a sú umiestnené na webovom sídle prevádzkovateľa:

  • 1. Informácia o spracúvaní osobných údajov – IS personalistika a mzdy – uchádzači o zamestnanie
  • 2. Informácia o spracúvaní osobných údajov – IS evidencia obchodných partnerov
  • 3. Informácia o spracúvaní osobných údajov – IS kontrola vstupu do objektu
  • 4. Informácia o spracúvaní osobných údajov – IS kamerový systém
  • 5. Informácia o spracúvaní osobných údajov – IS správa registratúry
  • 6. Informácia o spracúvaní osobných údajov – IS účtovné doklady
  • 7. Informácia o spracúvaní osobných údajov – IS korporátna agenda
  • 8. Informácia o spracúvaní osobných údajov – IS preventívne protinákazové opatrenia (COVID-19)

Kontaktná osoba za PPC Čab, a.s.: Ing. Silvia Grupačová, ochrana.os.udajov@ppcinsulators.com

Bezpečnostný správca za PPC Čab, a.s.: Bc. Miloš Štefanka, milos.stefanka@ppcinsulators.com

Zodpovedná osoba za PPC Čab, a.s. za dohľad nad ochranou osobných údajov:

Zamestnanec spoločnosti ProEnergy, s.r.o., dpo7@proenergy.sk