Náš PPC tím

Pre nás v PPC sú to ľudia, ktorí vykonávajú rôznorodé činnosti!

 

Náš celosvetový tím sa skladá z viac ako 1100 špecialistov a vášnivých odborníkov vo svojich odboroch. Vyvinuté technológie a náročné trhy poskytujú jedinečné príležitosti pre odborný rast našich zamestnancov.

Chcete byť súčasťou tohto tímu?

Send us a request

Send CV to responsible
HR manager

The personal data provided above are necessary to ensure the processing of your request.

In accordance with General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals and any other local data protection laws applicable, you have the right of access, rectification, erasure, portability and limitation of your personal data processing. To know and exercise your rights, please consult our Terms of Use

Ďalšie informácie...