Globálne a lokálne dodávky
Globálne a lokálne dodávky

PPC sa zameriava na globálnych dodávateľov, kde je možná spolupráca a na lokálnych dodávateľov, kde sa uplatňujú lokálne požiadavky.

Nákladovo optimalizovaný proces obstarávania
Nákladovo optimalizovaný proces obstarávania

Konáme kompetentne, spoľahlivo a transparentne využívajúc procesy nákupovania so zameraním na optimalizovanie nákladov, ktoré neustále rozvíjame v súlade s našimi požiadavkami.

Tímová práca
Tímová práca

Podporujeme spoluprácu našich oddelení s dôrazom kladeným na pochopenie našich potrieb a výziev a na prevzatie vedúcej úlohy v poskytovaní kvalitných služieb. Pracujeme ako tím rešpektujúci individualitu jednotlivých členov.

Odbornosť
Odbornosť

Náš úspech je založený na zdieľaní odborných znalostí a špecifického know-how v rámci skupiny PPC, čím sa zaväzujeme k celoživotnému vzdelávaniu.

Suroviny

Základné suroviny potrebné pre výrobu porcelánu sú:

 • Kalcinovaný oxid hlinitý
 • Živec
 • Kaolín
 • Íly
 • Šamot

Na výrobu glazúr pre izolátory sú potrebné nasledujúce materiály:

 • Kremičitý piesok
 • Iron oxid
 • Chrome oxid
 • Manganese oxid
 • Pigmenty
 • Mastenec
 • Kalcit
 • Živce
 • Kaolín

Vysoká kvalita je podmienkou pre všetky suroviny!

Armatúry

Na výrobu plne funkčného izolátora sú okrem porcelánového telesa potrebné aj kovové pripojovacie časti. Z tohto dôvodu hľadáme dodávateľov železných a hliníkových odliatkov:

 • v rôznych triedach materiálu od GJMB 350-10 až po GJS 500-7
 • pozinkované/eloxované a
 • čiastočne opracované.

Rozmery sa pohybujú od PCD 70mm do 500mm s hmotnosťou medzi 1 kg a 70 kg.

Ostatné spojovacie kovové časti ako čiapkovy a kolíkovy izolátory sú súčasťou nášho výrobku.

Logistika

Skupina PPC má rôzne logistické požiadavky počnúc skladovaním až po logistiku vštkými druhmi dopravy: sea, road and rail freight for insulators, raw materials and fittings.

V USA prevádzkujeme 2 distribučné uzly, z ktorých dodávame na základe LTL a FTL pre splnenie potrieb našich zákazníkov: objem TL 1800 zásielok za rok – z toho 85% z LTL. Všetky poskytovateľské služby v oblasti logistiky, tj kontajnerová doprava, colné odbavenie atď., sú požadované od potenciálnych dodávateľov.

Ak máte záujem o dodávanie surovín, odliatkov / armatúr alebo logistické služby pre skupinu PPC, kontaktujte zodpovedného manažéra. Máme vážny záujem o hľadanie nových zdrojov a nových materiálov, ktoré čo najlepšie uspokoja potreby našich zákazníkov.

Contact us

Any questions?
Complete the form
for more information

The personal data provided above are necessary to ensure the processing of your request.

In accordance with General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals and any other local data protection laws applicable, you have the right of access, rectification, erasure, portability and limitation of your personal data processing. To know and exercise your rights, please consult our Terms of Use