Kvalita a spoľahlivosť sú nevyhnutné pre udržanie a zvyšovanie dobrého mena skupiny PPC Insulators a jej produktov. Zabezpečenie vysokej úrovne kvality našich výrobkov a služieb je jedným z najdôležitejších cieľov všetkých spoločností skupiny a všetky naše výrobky sú podrobené priebežnej kontrole kvality počas výrobného procesu. To zaručuje absolútne správne fungovanie a 100% dodržiavanie špecifikácií.

PPC kladie dôraz na najvyššie štandardy kvality. Zameriavame sa na spokojnosť zákazníkov a poskytovanie najkvalitnejších produktov a služieb. Naším záväzkom je preto:

 

  • Systematicky vplývať na každého spolupracovníka, aby prevzal zodpovednosť za kvalitu PPC.
  • Neustále zlepšovať kvalitu našich výrobkov a procesy. Tento systematický prístup povedie k celkovému zlepšeniu služieb a vyššej spokojnosti zákazníkov.
  • Školiť a učiť našich kolegov, aby používali najlepšie postupy, ako sú kontrolné plány, FMEA, PCDA a 5 WHY v ich každodennej rutine.
  • Zameriavať san a cieľ “Right Quality” pre produkty, služby a všetky činnosti v skupine PPC.