PPC Insulators je svetový líder a inovátor  v oblasti technológie a aplikácie elektrostatického odlučovania. Tieto výrobky konštruujeme a vyrábame vo výrobných závodoch PPC od 1970-tych rokov.

Izolátory pre E-filtre vyrábame z vysokoodporovej keramickej hmoty LD obsahujúce približne 50% oxidu hlinitého. Ide o vysokokvalitný keramický materiál s veľmi dobrými mechanickými aj elektrickými vlastnosťami.

Izolátory pre E-Filtre majú celý rad  výnimočných technických parametrov vrátane:

  • Vysoký odpor jednosmernému prúdu aj pri vysokých teplotách
  • Vynikajúcu mechanickú pevnosť a odolnosť voči nárazom
  • Veľmi nízku teplotnú rozťažnosť
  • Glazovaný povrch uľahčuje vizuálnu kontrolu a čistenie

Výhodami výrobkov pre E-filtre sú hustota na úrovni 95% a žiadna otvorená pórovitosť, čo zabraňuje nasiakaniu vody. Glazúra našich izolátorov pre E-filtre slúži dvojitému účelu na to, aby výrobky mali povrch, ktorý odpudzuje nečistoty a prach, čím uľahčuje kontrolu a čistenie, a zabraňuje tvorbe vodivých stôp a výbojom na povrchu izolátora.

Contact us

Any questions?
Complete the form
for more information

The personal data provided above are necessary to ensure the processing of your request.

In accordance with General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals and any other local data protection laws applicable, you have the right of access, rectification, erasure, portability and limitation of your personal data processing. To know and exercise your rights, please consult our Terms of Use