S viac než 90-ročnými skúsenosťami s dizajnovaním a výrobou železničných porcelánových izolátorov, PPC vyvinulo novú koncepciu zvýšenia bezpečnosti a výkonu pri súčasnej optimalizácii nákladov pre našich zákazníkov.

Náš výskum v spolupráci s národnými a medzinárodnými železničnými spoločnosťami priniesol a dizajn na vysokej úrovni pre porcelán C130 s cementom optimalizovaným pre tmelenie a pre armatúry. Vysoko kvalitatívne vlastnosti tohoto porcelánového materiálu umožňujú menšie priemery driekov, menšie armatúry a robia naše izolátory ľahšími v porovnaní s izolátormi iných výrobcov.

 

 

Na tmelenie porcelánov do armatúr sa tu využívajú tri druhy tmelov:

  • Zliatina olovo-antimón
  • Sírografit
  • Portlandský cement

 

Trolejové izolátory

Jednodielne izolátory PPC sú konštruované pre horizontálnu alebo šikmú montáž na konzoly, poskytujúc maximálne bezpečný kontakt trolejového vedenia s vlakom.

Pantografové podpery

PPC vie ponúknuť široký sortiment izolátorov na všetky účely pre výrobcov lokomotív a trolejových vedení. Naše vývojové oddelenie ponúka spoluprácu pri riešeniach na mieru.

Podpery a tyče pre vzdušné odpojovače

Berúc do úvahy každý spôsob inštalácie, izolátory PPC sú k dispozícii pre funkciu v stojacej, visiacej, ako aj vodorovnej polohe.

Contact us

Any questions?
Complete the form
for more information

The personal data provided above are necessary to ensure the processing of your request.

In accordance with General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals and any other local data protection laws applicable, you have the right of access, rectification, erasure, portability and limitation of your personal data processing. To know and exercise your rights, please consult our Terms of Use