PPC ponúka najúplnejší sortiment porcelánových podperných izolátorov až po najvyššie napätia striedavých a jednosmerných systémov s najpokrokovejšou technológiou, inžinieringom a životnosťou. Izostatická technológia umožňuje krátke výrobné časy, užšie tolerancie, pružný dizajn, vysokú mechanickú pevnosť a predĺžené povrchové cesty.

Ďalej optimalizovaný dizajn izolátorov bol vyvinutý v PPC s ultra-vysokou mechanickou pevnosťou a maximálne predĺženými povrchovými cestami.

Konvenčnou technológiou nebolo možné takéto izolátory vyrábať, ale izostatická technológia umožňuje, aby PPC Insulators mohli takéto dizajny produkovať.

Dimensions

Dĺžka jedného dielumax. 2.900 mm
max. 114.17 in
Priemer strieškymax. 520 mm
max. 20.47 in
Priemer drieku60 mm - 300 mm
2.4 in - 11.81 in
Povrchová cestaaž do 55 mm/kV
až do 2.2 in/kV

Naše pokročilé staničné podpery poskytujú nasledovné výhody:

 • menej dielov na kompletnú podperu, a preto menej kovových súčastí
 • menšie výšky podpier, pričom požiadavky IEC 60815 ostávajú splnené, ako aj všetky ďalšie elektrické požiadavky
 • vylepšené preskokové vzdialenosti
 • lepší výkon v znečistenom prostredí vďaka lepšiemu Tvarovému Faktoru podľa IEC 60815
 • znížená hmotnosť, lepšie využitie materiálu, optimalizovaná logistika
 • znížené využitie kovov (menej miest vystavených korózii)
 • menej miest koncentrujúcich elektromagnetické pole
 • vylepšená mechanická stabilita, tuhosť a robustnosť

V závislosti na podmienkach ostredia a požadovanej výkonnosti izolátora vzhľadom k znečisteniu, môžeme ponúknuť všetky typy striešok definovaných v IEC 60815, vrátane:

 • striedavých striešok
 • jednoduchých striešok
 • hmlových striešok
 • odkvapových striešok
 • plus špeciálne dizajny striešok, napr. pre jednosmerné aplikácie 800 kV

IEC Podperné izolátory

Výrobné závody PPC Insulators pre staničné podpery podľa IEC vyrábajú v úplnej zhode s IEC60273. Torzné tyče pre odpojovače sú vyrábané zodpovedajúc príslušným podperám. Izolačné riešenia sú k dispozícii pre systémy od BIL 60 kV do >2550 kV.

Povrchové cesty izolátorov sú v zhode s IEC60273 a IEC60815. Na požiadanie je možné ponúknuť aj špeciálne riešenia, ako iné povrchové cesty, špeciálne tvary striešok alebo iné rozostupné kružnice montážnych otvorov.

ANSI Podperné izolátory

Výrobné závody PPC Insulators pre staničné podpery podľa ANSI vyrábajú v úplnej zhode s ANSI C29.9. . Izolačné riešenia sú k dispozícii pre systémy od BIL 95 kV do 2050 kV. Na požiadanie je možné ponúknuť aj špeciálne riešenia.

References

Contact us

Any questions?
Complete the form
for more information

The personal data provided above are necessary to ensure the processing of your request.

In accordance with General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals and any other local data protection laws applicable, you have the right of access, rectification, erasure, portability and limitation of your personal data processing. To know and exercise your rights, please consult our Terms of Use