Úplný rozsah produktov PPC zahŕňa polymérové kotevné izolátory až do 145 kV, ktoré poskytujú excelentný výkon a odolnosť voči UV žiareniu v extrémnych environmentálnych podmienkach.

Dĺžka:1375 mm
Pevnosť v ťahu:120kN
Povrchová cesta::3960 mm

Prednosti kompozitných tyčových izolátorov PPC

  • Vynikajúca hydrofóbnosť
  • Odolnosť voči UV žiareniu
  • Jadro s bezbórovými sklenenými vláknami odolné voči korózii
  • Dokonalá priľnavosť k jadru zabraňuje tvorbe vnútorných vodivých stôp
  • Utesnenie rozhrania medzi armatúrou a jadrom
Kontaktujte nás info@ppcinsulators.com

Máte otázky?
Kontaktujte nás!

Vyššie uvedené osobné údaje sú potrebné na zabezpečenie spracovania vašej žiadosti.

V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov a všetkými platnými miestnymi zákonmi o ochrane údajov máte právo na prístup, opravu, vymazanie, prenosnosť a obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. , Ak sa chcete dozvedieť a uplatniť svoje práva, prečítajte si naše Podmienky používania