Úplný rozsah produktov PPC zahŕňa polymérové kotevné izolátory až do 145 kV, ktoré poskytujú excelentný výkon a odolnosť voči UV žiareniu v extrémnych environmentálnych podmienkach.

Dĺžka:1375 mm
Pevnosť v ťahu:120kN
Povrchová cesta::3960 mm

Prednosti kompozitných tyčových izolátorov PPC

  • Vynikajúca hydrofóbnosť
  • Odolnosť voči UV žiareniu
  • Jadro s bezbórovými sklenenými vláknami odolné voči korózii
  • Dokonalá priľnavosť k jadru zabraňuje tvorbe vnútorných vodivých stôp
  • Utesnenie rozhrania medzi armatúrou a jadrom
Contact us

Any questions?
Complete the form
for more information

The personal data provided above are necessary to ensure the processing of your request.

In accordance with General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals and any other local data protection laws applicable, you have the right of access, rectification, erasure, portability and limitation of your personal data processing. To know and exercise your rights, please consult our Terms of Use