Aby sa zabránilo plazivým prúdom, výbojom a preskokom spôsobeným znečistením, na povrch izolátorov sa aplikuje silikónová vrstva použitím špeciálnej techniky nástreku. Táto silikónová vrstva vytvára hydrofóbny povrch, potláčajúci negatívne vplyvy znečistenia a vylepšujúci elektrické charakteristiky, a znižujúci plazivé prúdy v silno znečistených oblastiach.

PPC Insulators jedným z veľmi mála výrobcov izolátorov, ktorí sú schopní ponúknuť nástrek silikónu RTV priamo našim zákazníkom bez potreby využitia externého dodávateľa tejto služby.

Silikónový nástrek vykonávaný v závode

Nástrek silikónu v závode je obzvlášť výhodný pre projekty využívajúce nové izolátory. Dodaný produkt je pripravený k inštalácii a hydrofóbny povrch izolátora je k dispozícii od úplného začiatku. Odpájanie rozvodnej stanice kvôli častému čisteniu izolátorov nie je potrebné a náklady na údržbu sú zredukované na minimum v porovnaní s tradičnými porcelánovými izolátormi.

Silikónový nástrek vykonávaný na mieste

Nástrekom silikónu na mieste je možné vylepšiť zariadenia existujúcich elektrických staníc. Trénovaný a skúsený tím sa dostaví na de-energizovanú elektrickú stanicu. Naša technológia nástreku silikónu na mieste je šetrná k životnému prostrediu – nepoužívame žiadne nebezpečné materiály. V súčasnosti túto službu ponúkame len na území Európy.

Hlavné výhody nástreku RTV silikónu

  • Vynikajúce samočistiace charakteristiky and dlhodobá odolnosť vplyvom počasia a znečisteným prostrediam
  • Dlhodobá hydrofóbnosť vďaka migrácii siloxánov s nízkou molekulovou hmotnosťou (LMW) do povrchovej vrstvy
  • Potlačenie plazivých prúdov, výbojov a preskokov zo znečistenia
  • Dlhodobá stabilita RTV silikónu odstraňuje potrebu opakovania nástreku
  • Redukcia nákladov na údržbu, čo sa týka čistenia, v porovnaní s tradičnými porcelánovými povrchmi
  • Ľahšie čistenie v prípade extrémnych usadenín znečistenia (napr. cement); aj viac problematické znečistenia je možné zotrieť textilom
  • Povrchy z RTV silikónu odolajú aj vysokotlakovému čisteniu až do 90 bar (normálna aplikácia, 25 cm vzdialenosť)
  • To najlepšie z oboch svetov: mechanická pevnosť porcelánu a odolnosť znečisteniu silikónu
  • Netoxický a prostrediu neškodný materiál
  • Spoľahlivosť prenosu, rovnako ako šetrnosť k prostrediu a zdrojom s efektívnym využitím generovanej energie

Prenos hydrofóbnosti

V prípade usadenia častíc znečistenia na povrchovej vrstve silikónu sa zvnútra silikónu prenášajú (LMW) siloxány na znečistený povrch, kde obaľujú tieto častice v krátkom čase. Týmto je hydrofóbnosť povrchu zachovaná.

Contact us

Any questions?
Complete the form
for more information

The personal data provided above are necessary to ensure the processing of your request.

In accordance with General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals and any other local data protection laws applicable, you have the right of access, rectification, erasure, portability and limitation of your personal data processing. To know and exercise your rights, please consult our Terms of Use