Seves je výsledkom integrácie Sediver, PPC Insulators a Isoladores Santana, všetko priemyselných skupín, ktorých história a vedenie sú uznávané na celom svete.

Spoločnosť Seves je lídrom na celosvetovom trhu s výkonovými izolátormi a jediným výrobcom na celom svete, ktorý poskytuje všetky technológie izolácie (sklo, keramiku a kompozitné materiály) pre celý cyklus trhu s energiou, od výroby a prenosu elektrickej energie až po distribúciu. Na trhu je spoločnosť Seves zastúpená dvoma dobre známymi značkami: Sediver a PPC Insulators.

• Sediver je svetovo najvýznamnejším výrobcom tvrdeného skla a kompozitných izolátorov pre prenosové a rozvodné vedenia.

• PPC Insulators, vyrába porcelánové izolátory pre aplikáciu do rozvodní a nadzemných vedení, je významným hráčom na trhu až po najvyššie napäťové úrovne.