Fondy spoločnosti Triton investujú do pozitívneho rozvoja stredne veľkých podnikov so sídlom v severnej Európe – so zameraním na spoločnosti v Rakúsku, Dánsku, Fínsku, Nemecku, Taliansku, Nórsku, Španielsku, Švédsku a Švajčiarsku. V rámci tohto európskeho regiónu sa spoločnosť Triton zameriava na podniky v sektore priemyslu, služieb a spotrebiteľov v oblasti zdravotníctva.

Spoločnosť Triton, ktorá bola založená v roku 1997 sa snaží prispievať k dlhodobému rastu podnikov. Triton a jeho vedúci pracovníci chcú byť nositeľmi pozitívnej zmeny smerom k trvalo udržateľným prevádzkovým zlepšeniam a rastu. Spoločnosti v portfóliu Tritonu kombinovali tržby vo výške približne 13,2 miliárd eur a zamestnávali viac ako 89 000 zamestnancov.

Prostriedky spoločnosti Triton sú spravované špecializovanými tímami investičných profesionálov so sídlom v Nemecku, Švédsku, Spojenom kráľovstve, Luxembursku a Jersey. Ďalšie informácie nájdete na:www.triton-partners.com