Či už potrebujete závesné izolátory, podperky na vedenie, kolíkové izolátory (aj na VN), alebo kladkové izolátory a kotevné izolátory, môžete rátať s PPC Insulators, ktoré majú najširší rozsah izolátorov na prenos a distribúciu na svete …

Závesné izolátory

Štandardné závesné izolátory PPC s vysokými mechanickými a electrickými pevnosťami sú navrhnuté tak, aby splnili najmodernejšie požiadavky na použitie dnešných prenosových vedení.

PPC vyrába distribučné závesné izolátory so spojením palička-panvička a oko-vidlica v súlade s ANSI normou pre vzdušné distribučné systémy na svete.

Každý závesný disk, skôr, než je expedovaný, je podrobený prísnej elektrickej skúške pre tmelením, ako aj po ňom.

Podperné izolátory na vedenie s hlavou pre viazanie

Jednodielny dizajn PPC podperných izolátorov na vedenia s hlavou pre viazanie eliminuje potrebu závesných diskov, pričom poskytuje maximálnu ochranu proti preskokom a mechanickým poškodeniam. Sú navrhnuté na zvislú alebo šikmú montáž na konzolu, so širokým výberom produktov vhodných na drevené aj oceľové konzoly.

Všetky podpery na vedenia sú v PPC vyrábané v prísnej zhode s ANSI normami.

Podperné izolátory na vedenie s horizontálnymi alebo vertikálnymi vrchnými svorkami

PPC ponúka podperné izolátory na vedenie s horizontálnymi alebo vertikálnymi vrchnými svorkami pre napätia od 15 kV až do 145 kV. Horizontálne montované podperky na vedenia PPC Santana sú primárne odporúčané pre zvody, jumper loop control a podobné aplikácie.

Na hlave podperky je zvonka natmelená pozinkovaná kovová čiapka so svorkou čapového typu.

Podperky na vedenia PPC Santana so zvislou svorkou sa montujú na stojato na konzolách a konštrukciách. S ohybovou pevnosťou 2800 lb tieto izolátory ponúkajú pevnosť s vynikajúcimi mechanickými a elektrickými charakteristikami.

Kolíkové izolátory

PPC vyrába široký sortiment kolíkových izolátorov pre distribučné siete s nízkym aj vysokým napätím. Mnohostranné dizajny krkov v prevedení “C, F, K a J”, bočné a vrchné drážky, umožňujú jednoduché uviazanie vodičov veľkých priemerov. Všetky veľkosti krkov sú v súlade s priemyselnými štandardmi. Tvary na mieru sú tiež možné.

Cievkové a kotevné izolátory

PPC Insulators vyrába cievkové a kotevné izolátory z elektroporcelánu najvyššej kvality the v širokom rozsahu elektrických hodnôt, odolné mechanickému poškodeniu.

Pevnostné triedy sú v zhode s normou ANSI C29.4 pre maximálnu pevnosť.

Contact us

Any questions?
Complete the form
for more information

The personal data provided above are necessary to ensure the processing of your request.

In accordance with General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals and any other local data protection laws applicable, you have the right of access, rectification, erasure, portability and limitation of your personal data processing. To know and exercise your rights, please consult our Terms of Use