Inteligentný dizajn – pridaná hodnota vysokokvalitným PPC porcelánovým podperným izolátorom a ich výnimočná sila!

Technická nevyhnutnosť budúcnosti

Najnovšie trendy a vývoj reflektujú na zvýšený záujem a snahy o zlepšenie bezpečnosti, úrovne spoľahlivosti a kontroly.

Inteligentný dizajn izolátorov PPC, ktorý už prijalo mnoho zákazníkov, je osvedčeným riešením pre digitálne rozvodne a integrované prognostické systémy inteligentných sietí.

Špecifický zákaznícky dizajn

PPC podperné izolátory s otvorom na optické vlákna je dostupný pre všetky štandardné I neštandardné PPC porcelánové a hybridné typy podperných izolátorov. Rozsah až 2,550 kV BIL a navrhnutý pre najnáročnejšie výkonové prostredie. Špecifické konštrukčné vlastnosti PPC podperných izolátorov s otvorom na optické vlákna sú realizovateľné len pomocou procesu izostatického lisovania za studena (Cold Isostatic Pressing) (CIP).

Komorová diera

V závislosti od požiadaviek zákazníka a prognostického systému, PPC dizajn pre inteligentné riešenia umožňuje inštaláciu rôznych meracích a prenosových technológií v špeciálne navrhnutej komore izolátora. Komora je vybavená gumovou vložkou a je utesnená pre neobmedzený prenos dát prechádzajúcich zo snímača do zberného zariadenia.

Bez poklesu parametra Pevnosť v ohybe

Komora s priemerom od 15 do 20mm prechádza priamo celou dĺžkou izolátora a rovnako spodnou a vrchnou armatúrou.

Keďže nevzniká žiadne pozdĺžne napätie, mechanická sila izolátora nie je ovplyvnená. Rozsiahle ohybové testy vykonané interne a taktiež externými laboratóriami dokázali, že komora neovplyvňuje pevnosť a tuhosť tela izolátora.

Contact us

Any questions?
Complete the form
for more information

The personal data provided above are necessary to ensure the processing of your request.

In accordance with General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals and any other local data protection laws applicable, you have the right of access, rectification, erasure, portability and limitation of your personal data processing. To know and exercise your rights, please consult our Terms of Use