PPC vyrába úplný rozsah produktov pre vonkajšie vedenia až po najvyššie striedavé a jednosmerné systémové napätia použitím najpokrokovejších technológií, inžinieringu a doby prevádzkyschopnosti.

Dimensions

Dĺžka izolátora:max. 1.860 mm
max. 80 in
Priemer drieku:max. 125 mm
max. 4.92 in
Priemer striešky:max. 265 mm
max. 10.43 in
Pevnosť v ťahu:až do 530 kN
Povrchová cesta:až do 55 mm/kV
až do 2.16 in/kV

Dizajn odolný mechanickému zlyhaniu porcelánových tyčových izolátorov eliminuje väčšinu bežných spôsobov mechanického zlyhania tradičných diskových izolátorov, ako aj kompozitných izolátorov

Porcelánové tyčové izolátory môžeme ponúknuť aj s nástrekom vrstvy silikónu (RTV) pre ďalšie zlepšenie ich výkonu v podmienkach znečisteného prostredia.

Izolačný materiál: Vysokokvalitný porcelán na báze oxidu hlinitého, C-130 (IEC 60672)

Spojenie: V súlade s normami IEC, DIN a ÖNORM.

Tmel: Štandardne zliatina olova a antimónu, k dispozícii sú aj alternatívy, portlandský cement alebo sírografit.

Profily striešok: Porcelánové tyčové izolátory sa vyrábajú s rôznymi profilmi striešok pre optimalizáciu výkonu podľa IEC noriem, ktoré zahŕňajú:

  • striedavé striešky
  • púštne profily striešok
  • jednoduché striešky
  • hmlové striešky
Contact us

Any questions?
Complete the form
for more information

The personal data provided above are necessary to ensure the processing of your request.

In accordance with General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals and any other local data protection laws applicable, you have the right of access, rectification, erasure, portability and limitation of your personal data processing. To know and exercise your rights, please consult our Terms of Use