PPC vyrába úplný rozsah produktov pre vonkajšie vedenia až po najvyššie striedavé a jednosmerné systémové napätia použitím najpokrokovejších technológií, inžinieringu a doby prevádzkyschopnosti.

Dimensions

Dĺžka izolátora:max. 1.860 mm
max. 80 in
Priemer drieku:max. 125 mm
max. 4.92 in
Priemer striešky:max. 265 mm
max. 10.43 in
Pevnosť v ťahu:až do 530 kN
Povrchová cesta:až do 55 mm/kV
až do 2.16 in/kV

Dizajn odolný mechanickému zlyhaniu porcelánových tyčových izolátorov eliminuje väčšinu bežných spôsobov mechanického zlyhania tradičných diskových izolátorov, ako aj kompozitných izolátorov

Porcelánové tyčové izolátory môžeme ponúknuť aj s nástrekom vrstvy silikónu (RTV) pre ďalšie zlepšenie ich výkonu v podmienkach znečisteného prostredia.

Izolačný materiál: Vysokokvalitný porcelán na báze oxidu hlinitého, C-130 (IEC 60672)

Spojenie: V súlade s normami IEC, DIN a ÖNORM.

Tmel: Štandardne zliatina olova a antimónu, k dispozícii sú aj alternatívy, portlandský cement alebo sírografit.

Profily striešok: Porcelánové tyčové izolátory sa vyrábajú s rôznymi profilmi striešok pre optimalizáciu výkonu podľa IEC noriem, ktoré zahŕňajú:

  • striedavé striešky
  • púštne profily striešok
  • jednoduché striešky
  • hmlové striešky
Contact us

Any questions?
Complete the form
for more information